Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

czwartek, 19 października 2017

Pięć modlitw, do odmawiania których Maryja zachęcała w Fatimie.


W Fatimie, podczas maryjnych objawień, dzieci, a przez nie cały świat, zostały wezwane do modlitwy i osobistego nawrócenia. Maryja zostawiła pięć modlitw, które każdy wierzący powinien znać.


Modlitwa, którą należy odmawiać po każdej dziesiątce różańca

"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. 
Modlitwa wynagradzająca

„O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z serca”.

Tę modlitwę dzieciom przekazał Anioł w 1916 roku, a więc rok przed maryjnym objawieniem. 
Modlitwa do Trójcy Świętej

"Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy, ofiaruję Tobie drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całej ziemi, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które sam jest znieważony. Na mocy nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca i przez Wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników”.

Tę modlitwę także dzieciom przekazał Anioł. W tym czasie nad głowami pastuszków ukazała się hostia i kielich, a potem dzieci uklękły i się modliły. 
Modlitwa eucharystyczna

"Najświętsza Trójco, uwielbiam Ciebie! Mój Boże, mój Boże, Kocham Cię w Najświętszym Sakramencie".

Kiedy Maryja objawiła się dzieciom po raz pierwszy 13 maja 1917 r., powiedziała: "Będziecie wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszym pocieszeniem". Łucja wspominała, że kiedy Maryja powiedziała tę modlitwę, wokół nich rozbłysło jasne światło, a dzieci zaczęły powtarzać modlitwę. 
Modlitwa pokutna (przy podejmowaniu ofiary)

"O Jezu z miłości ku Tobie i dla nawrócenia grzeszników, pragnę Ci wynagrodzić za wszystkie zniewagi wyrządzane Niepokalanemu Sercu Maryi". 


Słowa tej modlitwy Maryja dała dzieciom pierwszego dnia objawień. Prosiła by ją odmawiać, kiedy człowiek ofiarowuje swoje cierpienia Bogu. 

poniedziałek, 16 października 2017

Modlitwa o pokój i ochronę przed terroryzmem

Odmówiona przez papieża Franciszka 30.07.2016 r. w Krakowie

Wszechmogący i miłosierny Boże, Panie Wszechświata i ludzkich dziejów.
Wszystko, co stworzyłeś jest dobre, a Twoje współczucie dla ludzkich błędów jest niewyczerpane.
Do Ciebie przychodzimy dziś, prosząc, abyś zachował świat i jego mieszkańców w pokoju,
oddalił od niego niszczącą falę terroryzmu,
przywrócił przyjaźń i wlał w serca Twoich stworzeń dar ufności i gotowość do przebaczenia.
Dawco życia, prosimy Cię również za wszystkich zmarłych, ofiary brutalnych ataków terrorystycznych.
Obdarz ich wieczną nagrodą. Niech orędują za światem, szarpanym niepokojem 
i przeciwnościami.
Jezu, Książę Pokoju, Przyjacielu ludzi, prosimy Cię za rannych w atakach terrorystycznych:
dzieci i młodzież, kobiety i mężczyzn, osoby starsze, niewinnych i przypadkowych ludzi.
Ulecz ich ciało i serce, i pocieszaj ich Twoją mocą, oddalając zarazem nienawiść i pragnienie zemsty.
Duchu Święty Pocieszycielu, nawiedź cierpiące niewinnie rodziny ofiar przemocy i terroryzmu, okryj ich płaszczem Swojego boskiego miłosierdzia.
Niech odnajdą w sobie siłę i odwagę, aby nadal być braćmi i siostrami dla innych, zwłaszcza przybyszów, dając swoim życiem świadectwo Twojej miłości.
Porusz serca terrorystów, aby rozpoznali zło swoich czynów i powrócili na drogę pokoju i dobra, szacunku do życia i godności każdego człowieka, niezależnie od wyznania, pochodzenia czy stanu posiadania.
Boże, Ojcze Odwieczny, wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, którą zanosimy do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata.
Przepełnieni nadzieją w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zawierzając się
wstawiennictwu Najświętszej Matki,
wzmocnieni przykładem błogosławionych męczenników z Peru, Zbigniewa i Michała,
których uczyniłeś odważnymi świadkami Ewangelii aż do przelania krwi,
zwracamy się do Ciebie z wielką ufnością o dar pokoju i oddalenie od nas plagi terroryzmu.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen!

wtorek, 10 października 2017

Siła modlitwy


Gdy dookoła huczy zawieja I szał życiowej złowrogiej bitwy.
 Niech ciebie strzeże od zniechęcenia – Siła modlitwy. 
Choć wszystko zda się niebawem runie 
Choć kędy spojrzysz, czyha mogiła 
Nie da ci upaść w uczuć rozterce - Modlitwy siła. 
Ani cię zwalczą z losem zapasy, 
Ani cię zgnębią wrogów gonitwy, 
Jeśli w twym sercu przebywa zawsze - Siła modlitwy. 
Ona zwycięży wszystkie niedole
 I będzie tęczą na niebie lśniła, 
Ta, która duchom skrzydła przypina - Modlitwy siła.