niedziela, 21 grudnia 2014

Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus

Najświętsze Dziecię Jezus, Synu Ojca Przedwiecznego – kocham i wielbię Ciebie Najświętsze Dziecię Jezus, w którego przyjściu poznajemy miłość Boga Ojca – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, jedyna nasza, Drogo do domu Ojca Niebieskiego – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, przychodzące w mocy Ducha Świętego – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, odwieczna światłości – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, dla którego stworzony został cały świat – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, Boże Przymierze zawarte z Patriarchami – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, Sługo Boży, Emanuełu zapowiedziany przez Proroków – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, potomku Niewiasty, miażdżący wraz z Nią głowę węża piekielnego – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, przywołane na ziemię miłością Maryi – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, zachwycone Niepokalanym Sercem Matki– kocham i wielbię Ciebie
 Najświętsze Dziecię Jezus, błogosławiony owocu łona Najświętszej Dziewicy – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, poddane we wszystkim Służebnicy Pańskiej – kocham i wielbię Ciebie
 Najświętsze Dziecię Jezus, wzorze naszego oddania się Maryi w niewolę miłości – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, nauczycielu swojej Matki – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, dające radość świętemu Janowi w łonie matki – kocham i wielbię Ciebie
 Najświętsze Dziecię Jezus, błogosławiące świętą Elżbietę i wszystkie matki oczekujące dziecka – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, wszechmocny, uwielbiony przez Maryję w Jej pieśni – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, Światło nocy betlejemskiej – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, Światłości wiekuista, utęskniona w mrokach Czyśćca – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, radości śpiewających Aniołów – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, przynoszące na ziemię pokój ludziom dobrej woli – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, powierzone przez Boga Ojca opiece przeczystego Józefa – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, nazywane synem cieśli– kocham i wielbię Ciebie
 Najświętsze Dziecię Jezus, zjednoczone ze świętym Józefem więzią wzajemnej miłości – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, z miłością przyjmujące pasterzy i wszystkich ubogich – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, przyjmujące dary serc trzech króli i wszystkich narodów – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, zagrożone przez nienawiść „Herodów” wszystkich czasów – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, wypędzone z serc opanowanych przez szatana i grzech – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, szukające pokarmu miłości w naszym domu – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, szukające ciepła miłości w moim sercu– kocham i wielbię Ciebie
 Najświętsze Dziecię Jezus, obecne w rodzinach złączonych modlitwą – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, szukające „Symeonów”, którzy wezmą Cię w objęcia – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, będące znakiem, któremu sprzeciwiać się będą – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, nadziejo i pociecho ludzi schorowanych i w podeszłym wieku – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, dające Niebo tym, którzy duchem upodobnili się do dziecka – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, przez Twoją ucieczkę do Egiptu – pociecho wygnańców z ojczyzny – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, wzrastające w łasce u Boga i u ludzi – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, radości rodziny Nazaretańskiej i naszych rodzin – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, wzorze posłuszeństwa rodzicom – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, miłujące ubóstwo, cichość i pokorę – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, wzorze czystej i radosnej dziecięcej zabawy – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, doskonałe we wszystkich swoich myślach, słowach i czynach – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, straszliwy Sędzio tych, którzy gorszą dzieci i młodzież – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, nauczycielu życia całkowicie poświęconego Bogu– kocham i wielbię Ciebie
 Najświętsze Dziecię Jezus, „rodzące” się w tajemnicy Ofiary Mszy Świętej na ołtarzach świata – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, spragnione wielkiej miłości kapłanów – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, oddające się nam w chlebie – Hostii Przenajświętszej – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, sercem swoim ogarniające nas i wszystkich ludzi – kocham i wielbię Ciebie
Najświętsze Dziecię Jezus, nasza miłości teraz i na wieki – kocham i wielbię Ciebie

K: Jezu cichy i pokornego Serca 
W: Uczyń serca nasze według serca Twego. 

 Módlmy się:

 Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc swego jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej Miłości i łasce, a gdy staniemy się ,, jak dzieci"- czuli i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym mieszkasz i królujesz ze Swoim synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.