środa, 29 października 2014

Modlitwa za zmarłego

Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet, jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba.
                                     Jan Paweł II

Modlitwa za zmarłego

Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, okaż miłosierdzie Twojemu słudze N., którego ( Twojej służebnicy N.,którą) na tym świecie zaliczyłeś do Twojego ludu, i przyjmij go (ją) do grona Twoich świętych w królestwie pokoju i światła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.