niedziela, 18 stycznia 2015

Modlitwa o pokój w rodzinie


Boże, Sprawco pokoju i Stróżu miło­sierdzia, zwróć swoje oczy na naszą ro­dzinę.

 Ty widzisz, Panie, jak jest poróż­niona i jak wiele w niej niepokoju. Zmiłuj się nad nami 

spraw, aby powrócił pokój do naszej rodziny, bo gdy Ty nam go nie udzielisz, nikt inny nie

będzie mógł nas nim obdarzyć.

O Jezu, Królu Pokoju, wysłuchaj nas przez zasługi Twojej świętej Matki, Królo­wej Pokoju, 


i przez zasługi Twojej wiernej służebnicy, świętej Rity, którą ubogaciłeś tak wielkim

 miłosierdziem i dobrocią, że stała się aniołem pokoju niosąc go wszę­dzie tam, gdziekolwiek

 widziała niezgodę.

Ty, droga Święta, wyproś dla nas tę ła­skę od Pana, a my będziemy wychwalać Twoją 

opiekę w każdej potrzebie naszego życia. Amen.