Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

poniedziałek, 2 marca 2015

Mała litania łagiewnicka

„Bóg bogaty w miłosierdzie” […] W krakowskich Łagiewnikach ta prawda znalazła swoje szczególne objawienie. Z nich bowiem, dzięki pokornej posłudze niezwykłego świadka – św. siostry Faustyny – rozchodzi się orędzie o miłosiernej miłości Boga. […] Jak można sobie było wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach…?
Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r.
Jezusie Miłosierny, z Twojego otwartego boku wypłynęły strumienie łask dla nas i świata całego – ufam Tobie.
Jezusie Miłosierny, udzieliłeś daru Ducha Świętego w Wieczerniku dla pojednania nas z Bogiem – ufam Tobie.
Jezusie Miłosierny, jesteś na wieki obecny w sakramentach Kościoła, które uświęcają dzieci Boże – ufam Tobie.
Jezusie Miłosierny, przemówiłeś do Twojej służebnicy św. Faustyny, aby opowiedziała ludziom o Twojej bliskości wobec każdego człowieka – ufam Tobie.
Jezusie Miłosierny, umocniłeś bł. kapłana Michała w służbie prawdzie i świętości – ufam Tobie.
Jezusie Miłosierny, powołałeś św. Jana Pawła II do przewodzenia ludowi Bożemu przez progi trzeciego tysiąclecia – ufam Tobie.
Jezusie Miłosierny, stajesz przede mną, zapraszając do współdziałania z dziełami miłości w Kościele – ufam Tobie.Źródło; Modlitewnik za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II 
Imprimatur
Kuria Metropolitalna w Krakowie
nr 150/2014, 27 stycznia 2014 r.