niedziela, 21 września 2014

LITANIA DO ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

 Kyrie, elcjson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
 Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Królowo nieba i ziemi, módl się za nami. 
Królowo Apostołów, módl się za nami. 
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami. 
Święty Piotrze, uczniu Chrystusa, który dla Niego porzuciłeś rodzinę i wszystko, co posiadałeś, módl się za nami.
Święty Piotrze, któremu Pan Jezus po Zmartwychwstaniu powierzył władzę nad Kościołem, 
Święty Piotrze, Namiestniku Chrystusa i Głowo Apostołów, 
Święty Piotrze, dokonujący licznych cudów, 
Święty Piotrze, któremu po Zmartwychwstaniu Jezus ukazał się osobiście, 
Święty Piotrze, uzdrawiający chorych, 
Święty Piotrze, podejmujący polecone przez Boga dzieło nawracania pogan, 
Święty Piotrze, ukrzyżowany i przybity do krzyża głową na dół, 
Święty Piotrze, świadku przemienienia na górze Tabor, 
Święty Piotrze, świadku jakże bolesnej modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu, 
Święty Piotrze, miłujący Pana Jezusa więcej niż inni Apostołowie, 
Święty Piotrze, pasący baranki Pańskie, 
Święty Piotrze, ogromnie zaszczycony przez Pana, 
Święty Piotrze, Opoko Bożego Kościoła, 
Święty Piotrze, Kluczniku nieba, 
Święty Piotrze, Stróżu bram zbawienia, 
Święty Piotrze, Jezus Cię wybrał i złożył w Twe ręce Najwyższą władzę, 
Święty Piotrze, braci umacniasz w jedności prawdziwej wiary, 
Święty Piotrze, Rybaku królestwa wieczności, 
Święty Piotrze, sterujący łodzią, która skarb zawiera Bożej miłości i wiecznej nadziei całego świata, 
Święty Piotrze, utwierdzający Twoich braci, 
Święty Piotrze, Kościół Chrystusowy wznosi się na Twojej wierze, 
Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim powołanym narodom, 
Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim Apostołom, 
Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim Ojcom Kościoła, 
Święty Piotrze, przewodzący wszystkim, których Głową i Królem jest Chrystus, 
Święty Piotrze, skało niewzruszona, 
Święty Piotrze, którego wierze nie przeszkodzą moce piekła, 
Święty Piotrze, mający klucze Królestwa niebieskiego, 
Święty Piotrze, chwałą jaśniejący, trzymając klucze niebieskie, 
Święty Piotrze, który przez łaskę stałeś się Opoką Kościoła, 
Święty Piotrze, umacniający wiarę swych braci, 
Święty Piotrze, zwiastujący słowa życia, 
Święty Piotrze, Sędzio narodów, 
Święty Piotrze, wiodący ku niebu,
 Święty Piotrze, Sługo Chrystusa Jezusa, 
Święty Piotrze, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, 
Święty Piotrze, posiadający wieniec chwały i zwycięstwa, 
Święty Piotrze, Pasterzu owiec Chrystusa, 

K: Wszyscy wezwani do Pańskiej owczarni niech wielbią Boga w Trójcy Jedynego.
 W.: Niech nam modlitwa pierwszego papieża wyjedna łaskę. Amen.

 Modlitwa; Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze Piotra Apostola, spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.